مجموعه کتاب ها و مقالات عمران

CivilEbooks

این مجموعه ، مجموعه کتاب ها و مقالات عمران می باشد. این کتاب ها و مقالات الکترونیکی در قالب  محیط نرم افزاری پویا و کاملا طبقه بندی شده می باشند.

شامل موضوعات :

  • سد سازی
  • پل و بزرگراه
  • مندسی بندر
  • آیین نامه ها
  • فرهنگ لغات و Hand Book
  • نقشه برداری
  • سازی های بتنی ، فولادی  و سازه های نیروگاه های هسته ای
  • کتاب های آموزشی نرم افزار های عمران
  • مهندسی زلزله

 

مهندسی: مهندسی عمران-مهندسی زلزله-مهندسی بندر-مهندسی راه و راه آهن

سازه ها: سازه های بتنی-سازه های فولادی -سازه های نیروگاه هسته ای – سازه های زیرزمینی-سازه های بنایی-آموزش نرم افزارهای عمران

آیین نامه: آیین نامه بتن ایران-آیین نامه بتن آمریکا -آیین نامه فولاد – آیین نامه انگلیس B.Sآیین نامه اروپا

Civil Collection :طراحی لرزه ای-تیر و خرپا-پل و بزرگراه-سد سازی-فونداسیون – نقشه برداری-هیدرولیک-آب و خاک-استخرهای شنا-پایان نامه های دانشگاه pavia

فرهنگ لغات1و 2

مشخصات کلی محصول
نوع و تعداد دیسک 6 CD
قیمت پشت جلد 95000 ریال

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , ,