ژئوتکنیک و مکانیک خاک

Geo

این مجموعه ، مجموعه تخصصی ژئوتکنیک و مکانیک خاک می باشد.

این مجموعه شامل نرم افزار های :

DVD1

 • Bentley GeoStructural Analysis v16
 • Bentley GeoStructural FEM v16.0
 • Bentley MicroStation v8i (SSeries 3)
 • Digital Canal Masonry Wall v6.0
 • Digital Canal Load Footing v4.6
 • Digital Canal Pile Group Analysis 2.2
 • Digital Canal Spread Footing v3.2
 • Digital Canal Static Pile Analysis 2.1
 • Digital Canal Wind Analysis v9.0
 • Dimensional Combined3D v5.0
 • Dimensional DSAnchor v4.3
 • Dimensional Foundation3D v5.0
 • Dimensional Mat3D v5.0
 • Dimensional Shaft3D v3.0
 • Ensoft Group v8.0
 • Ensoft LPile v2012
 • Ensoft Shaft v2012
 • Gemcom Surpac v6.3.2
 • GeoFEA v8.0
 • GEO-SLOPE GeoStudio 2007 v7.10
 • GeoStru Dynamic Probing v2012
 • GeoStru GeoRock2D v2014
 • GeoStru GeoRock3D v2014
 • GeoStru Static Probing v2012
 • LimitState GEO v2.0
 • Oasys ADC v8.3 SP1
 • Oasys ALP v19.2
 • Oasys Frew v19.1 SP1
 • Oasys Geo v17.9
 • Oasys Pile v19.4
 • Oasys Slope v19.0 SP3
 • Oasys Xdisp 19.3 SP1

DVD2

 • Acme CAD Converter v2013
 • Civil Engineering Dictionary
 • CivilTech Allpile v7.3B
 • CivilTech Liquefy v4.5D
 • CivilTech Shoring Suite 7.0
 • DeepXcav 2011 v9.0.3
 • eBook Collection
 • FIDES CantileverWall v2012
 • FIDES EarthPressure v2012
 • FIDES GeoStability KEA v2012
 • FIDES Settlement v2012
 • FIDES WALLS Dimensioning 2012
 • FIDES WALLS Retain v2012
 • GAEA WinFence  v2.30
 • GAEA Winlog v4.5
 • GAEA Winsieve v1.2
 • Itasca 3DEC v4.0
 • Itasca FLAC 2D v7.0.41
 • Itasca FLAC 3D v3.0.26
 • Itasca FLAC v5.0
 • Itasca UDEC v4.0
 • Oasis Montaj v7.5
 • Photomodeler Scanner v2012
 • Plaxis 3D Foundation v1.6
 • Plaxis 3D Tunnel v1.29
 • Plaxis Professional v8.6
 • PROKON Analysis & Design v2.6
 • RockWare LogPlot v7.4
 • RockWare RockWorks v16.0
 • Rocscience Dips v5.103
 • Rocscience Phase2 v8.0
 • Rocscience RocFall v4.039
 • Rocscience RocPlane v2.029
 • Rocscience RocSupport v3.002
 • Rocscience Settle 3D v2.016
 • Rocscience Slide v6.0.20
 • Rocscience Swedge 4.07
 • Rocscience Unwedge v3.0
 • Soil Test Software
 • Z Soil 2D v6.13

تلفن فروش : 3858730-0411

مشخصات کلی محصول
نوع و تعداد دیسک 2 DVD
قیمت پشت جلد 140000 ریال

برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازتاب از سایت

نظرات (1)

 • م.ک

  |

  در کل نرم افزار های ژئوتکنیک که دیدم این یکی واقعا تکه..م.ک. فوق لیسیانس ژئوتکنیک

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید