موسیقی سه بعدی

3DMusic

این مجموعه یک اثر منحصربه فرد از موسیقی های آرامبخش که دارای ترکیب خاصی از فرکانس های امواج مغزی هستند و دانشمندان آن را به عنوان Window Frequency می شناسند، می باشد. این فرکانسها، فرکانسهای بسیار دقیقی هستند که برای طنین انداختن و ایجاد تأثیر روی بدن در سطح سلولی مناسب می باشند. در واقع این فرکانسها در روزنه های باریک بیولوژیکی جاگرفته و روی سلولها تأثیر مستقیم دارند.

ادامه توضیحات محصول

Starry Night Pro 6.3

StarryNight

حتما شما هم شکوه دیدن آسمان شب را از مریخ دوست دارید یا علاقمند هستید که طلوع سیاره مشتری را از یکی از اقمار گالیله ای مشاهده کنید. مشاهده منظومه شمسی خارج از کهکشان و گذر از کنار کهکشان آندرومدا از جمله آرزوهایی است که هر منجم شیفته آسمان آن را در سر می پروراند. نرم افزار آسمان پر ستاره این سفرها را برای شما آماده کرده است. بدون اینکه هیچ هزینه ای بپردازید.

ادامه توضیحات محصول

کتابخانه جامع دارویی

PDR

این مجموعه مجموعه کتابخانه دارویی یا PDR Electronic Library ( همراه با دایره المعارف و فرهنگ لغت تخصصی پزشکی) می باشد که مناسب برای استفاده پزشکان ، داروسازان ، دانشجویان و عموم مردم است.

ادامه توضیحات محصول