آزمایشگاه مجازی فیزیک و شیمی

FizikShimi

این مجموعه آزمایشگاه مجازی فیزیک و شیمی می باشد. بدون نياز به ابزار آزمايشگاهي و آزمايشگاه هاي مجهز تمامي آزمايشات دلخواهتان را به طور عملي انجام دهيد و نتیجه آزمایشات را ببینید

همراه با آناتومی 3 بعدی بدن انسان

ادامه توضیحات محصول